Ejerforhold og historie

DADES (Det Alm. Danske Ejendoms Selskab) blev grundlagt i 1937 af frøhandler Ejnar Danielsen.

Ejnar Danielsen solgte på det tidspunkt sin andel i det frøfirma i Nakskov, han selv havde været med til at starte 15 år tidligere. Købet af ’Champagnebygningen’ på Grønningen i København blev hans første investering i en lang række af ejendomsinvesteringer. Han nåede at investere i mere end 70 ejendomme, inden sin død i 1980.

Fra bolig til erhverv
DADES investerede udelukkende i beboelsesejendomme i de første næsten 20 år, men i 1958 ændrede selskabet investeringsstrategien til også at omfatte erhvervsejendomme. Senere (i 1976) etablerede DADES også ejendomsadministration for sine investorer. DATEA er frasolgt den 8. august 2017 til Newsec. I 1993 købte DADES sit første butikscenter i Holstebro, og i dag har DADES en portefølje på 12 butikscentre rundt om i landet.

Fond og udvidet ejerkreds
I 1975 oprettede Ejnar Danielsen ’Aase og Ejnar Danielsens Fond’ og lagde ejerskabet af DADES over i fonden. Ejerkredsen blev udvidet i 1998 med en række institutionelle investorer for at give selskabet de bedste muligheder for fremtidig vækst. DADES har fortsat lysten og potentialet til både vækst, udvikling og nytænkning.

Nuværende aktionærer
DADES´ største aktionær Novo Holdings A/S ejer 44,5 procent af aktierne, Aase og Ejnar Danielsens Fond ejer 38,7 procent, og TryghedsGruppen Smba ejer 14,0 procent. BRFkredit og adm. direktør Boris Nørgaard Kjeldsen har minoritetsejerandele.

 

Finanskalender

DADES forventer at offentligøre næste årsrapport 1. oktober 2019.


Årsrapporter

DADES årsrapport 2017/18
DADES årsrapport 2016/17
DADES årsrapport 2015/16
DADES årsrapport 2014/15
DADES årsrapport 2013/14

 

 

5 års hoved- og nøgletal for koncernen

  REGNSKABSRELATEREDE NØGLETAL 2017/18 2016/17 2015/16 2014/15 2013/14  
 

Overskudsgrad

72,4% 70,1% 67,9% 72,6% 71,4%  
 

Primært resultat/gns. egenkapital

10,2% 11,2% 11,7% 12,9% 13,1%  
 

Egenkapitalforrentning før værdireg. og skat

7,4% 7,5% 6,3% 7,7% 6,9%  
 

Egenkapitalforrentning før skat

15,7% 16,8% -1,0% 1,5% 4,0%  
 

Egenkapitalforrentning (ROE)

12,2% 11,5% -0,9% 0,9% 3,2%  
 

Soliditetsgrad/egenkapitalandel

36,4% 32,3% 28,7% 29,3% 29,1%  
 

Finansiel gearing

133,1% 176,4% 202,1% 206,3% 213,9%  
 

Afkast på ejendomsporteføljen

3,9% 3,6% 3,6% 3,9% 3,9%  
 

Lånerente

2,0% 2,2% 2,6% 2,5% 2,8%  
 

Afkastmarginal

1,9% 1,4% 1,0% 1,3% 1,0%  
 

Nettoinvesteringer matr. anlægsakt. (mio. kr.)

295 2.694 370 176 75  
 

Gns. antal medarbejdere (FTM)

9 7 5 4 4  

 

 

  AKTIERELATEREDE NØGLETAL 2017/18 2016/15 2015/14 2014/13 2013/12  
 

Indre værdi pr. aktie (BVPS)

125,8 106,6 98,0 99,6 99,1  
 

EBIT pr. aktie (EBITPS)

12,2 11,7 11,5 13,0 13,0  
 

EBVAT pr. aktie (EBVATPS)

8,7 7,6 6,2 7,7 6,8  
 

Resultat pr. aktie (EPS)

21,3 12,1 -0,4 1,4 3,5  
 

Cash flow pr. aktie (CFPS)

7,0 9,0 5,8 9,1 6,5  
 

Frit cash flow pr. aktie (FCFPS)

5,3 6,4 3,8 6,6 5,2  
 

Udbytte pr. aktie (DPS)

2,0 1,1 0,9 1,0 1,0  
 

Antal aktier stk.

62.294.285 62.294.285 51.836.465 50.964.980 50.964.980  
 

Gns. antal aktier

62.294.285 58.082.505 51.812.589 50.964.980 50.964.980  

 

 

Vil du vide mere

Vil du vide mere

Har du spørgsmål til vores ejerforhold eller investeringsstrategi mv. er du altid velkommen til at kontakte os.

Boris Nørgaard Kjeldsen, Adm. direktør
45 26 01 10 eller bnk@dades.dk

DADES.dk bruger cookies

Vi bruger cookies på DADES.dk til blandet andet at indsamle statistik.

Du kan altid slette gemte cookies ved at anvende de avancerede indstillinger i din browser.

Acceptér alle cookies