DADES INVESTERER HALV MIA. KR. I 200 FAMILIEBOLIGER

8. juni 2016

Ejendomsselskabet Dades investerer de kommende to-tre år 400-500 millioner kroner i at forvandle Søborg Møbelfabrik på Gladsaxevej, tæt ved Ring 3 og den kommende letbane, til henimod 200 nybyggede familieboliger. Hovedbygningen fra møbelfabrikken bevares og omdannes til kontorer, klinikker eller showroom.”Som supplement til vores kontorejendomme og butikscentre vil vi gerne investere i boliger, og Gladsaxe har et stærkt befolkningsgrundlag. Mange af dem, der flytter fra København, flytter til Gladsaxe, men her er mangel på gode familieboliger, og møbelfabrikken ligger meget tæt på en af de kommende letbanestationer. Desuden er vi velbevandrede i området, fordi vi har ejet erhvervsejendomme her, blandt andet på nabogrunden siden 1987,” siger administrerende direktør Boris Nørgaard Kjeldsen fra Dades, der har ejendomme for cirka 17 milliarder kroner.

Dades forventer høj sikkerhed for, at lejlighederne kan blive lejet ud, fordi prisniveauet i Gladsaxe er lavere end inde i selve København, hvor priserne er steget meget. Udlejningen vil ifølge Dades blive styrket af blandt andet letbanen, der får 27 stationer fra DTU og Lyngby i nord til Vallensbæk og Ishøj i syd.

På rådhuset er der glæde over Søborg Møbelfabrik-projektet, og kommunen er i gang med at udarbejde en lokalplan, som senere skal i høring. ”Projektet falder godt i tråd med byrådets vision for Gladsaxe Ringby, der skal omdanne det gamle Gladsaxe Erhvervskvarter til et mangfoldigt, attraktivt byområde, hvor eksisterende og nye virksomheder har gode vækstbetingelser, og hvor nye, moderne boliger gør det attraktivt at bo. 

"Jeg er glad for, at endnu et spændende projekt er på vej, og at vores arbejde med at etablere letbanen langs Ring 3 igen viser sig at være et afgørende element i byudviklingen,” siger borgmester Karin Søjberg Holst (S). Erhvervsmæglervirksomheden Lintrup & Norgart har en af nøglerollerne i projektet og var tidligt i dialog med kommunen om at udvide formålet for området til boliger.

”Vi fik til opgave at sælge møbelfabrikken og kunne se et stort potentiale. Som bygningerne stod, havde de én værdi, og som kontorprojekt kunne værdien løftes noget. Men der er stadig mange ledige kontorer i omegnen af København og dermed en vis risiko for en investor, og ved at udvikle arealet til boliger, med højere grad af sikkerhed, kunne værdien løftes yderligere".

"Vi har på sin vis sprunget developerleddet over og er gået direkte til Dades, som var meget grundig i forhandlingerne og får et meget attraktivt projekt,” siger administrerende direktør og partner Stig Lintrup.

Lintrup & Norgart har udviklet Søborg Møbelfabrik i tæt samarbejde med Sweco Architects, som også glæder sig over det samlede projekt. ”Byggeriet får fokus på gode familieboliger i varierende størrelse med robuste materialer, og hovedbygningen bliver bevaret som et minde om en vigtig industriperiode i Gladsaxe. Mange boligbyggerier opføres i dag med hurtigt videresalg og maksimal gevinst for øje, så det er meget positivt, at Søborg Møbelfabrik bliver realiseret sammen med Dades, som i forvejen har ejendomme i området og selv vil eje og forvalte byggeriet i årene fremover,” siger seniorpartner Jørgen Beider.

Ejendommen blev sat til salg for godt et par år siden, fordi fjerde generation i Søborg Møbler vil rykke ud af bygningerne, der er fra 1930’erne og ikke passer til dagens produktion. ”Omgivelserne er alt for store, og vi havde solgt det til en entreprenør i 2008. Det strandede med finanskrisen, og vi har ventet på, at tingene skulle vende. Dengang var der tale om kontorer, nu bliver det så boliger. Salget er betinget af vedtagelse af lokalplan, og Søborg Møbler har mulighed for at blive boende op til et år efter lokalplanens vedtagelse, og derfor er der god tid til at bearbejde fremtiden for Søborg Møbler.

"Vi har indgået en aftale, som er meget attraktiv for begge parter, og vi er meget tilfredse med forløbet og med køber, som er en gammel trofast kunde til vores møbler. Vi overvejer også, om vi skal bevare en butik i stueetagen, for Søborg Møbler fortsætter, selv om vi ikke længere har brug for så meget plads til produktionen,” siger Carsten Vagn Jacobsen, der ejer Søborg Møbler sammen med sin bror.

Deres oldefar grundlagde virksomheden som snedkerværksted i Vejle tilbage i 1890. Senere flyttede han til hovedstaden, og i 1930’erne blev Søborg Møbelfabrik bygget på det, som dengang var åbne marker.

Læs flere nyheder fra DADES

DADES.dk bruger cookies

Vi bruger cookies på DADES.dk til blandet andet at indsamle statistik.

Du kan altid slette gemte cookies ved at anvende de avancerede indstillinger i din browser.

Acceptér alle cookies